sofer writing sefer torah 

                ספר התורה לילדי ישראל

בירושלים העתיקה, בין החומות, הולך ונכתב ספר תורה המיוחד עבור ילדי ישראל.

יותר ממליון ילדים יהודים מכל העולם כבר קנו אות באחד מספרי התורה המיוחדים לילדי ישראל.

בכל ספר תורה יש 304.805 אותיות. בספר התורה של ילדי ישראל – כל אות שייכת לילד/ה אחר/ת. ולכל ילד וילדה אות אחת בלבד.

קניית אות בספר התורה היא זכות ומצווה גדולה שמאחדת את כל ילדי ישראל ונותנת ביטוי לכך שכולם שייכים לעם אחד ואוהבים תורה אחת.

הרבי מליובאוויטש הוא שביקש שלכל ילד וילדה תהיה אות בספר התורה. קניית אות בספר התורה בכוחה להציל, להגן ולהעניק ברכה.

לרכישת אות בספר התורה הקש כאן