בית הילד והילדהבית הילד והילדה - קרית שמואל

מנהלת: הגברת מטי אוירכמן

כתובת: רח' אריה לוין 3 קרית שמואל

אתר אינטרנט: http://beit-hayeled.co.il