בית ספר חב"ד בנים - קרית שמואל

מנהל: הרב יוסף פיזם

כתובת: רח' אריה לוין 1