במהלך שנות נשיאותו של הרבי מליובאוויטש, הכריז הרבי על "מבצעים" שונים שקיומם על-ידי עם ישראל, יקדם את השמירה, ההגנה וההצלה של עם ישראל. היו אלה בתחילה "עשרת המבצעים". עם הזמן נוספו פעולות שונות נוספות.

 מבצע תפיליןמבצע לולבמבצע מזוזה

 

  • "מבצע-תורה" - חוגים ושיעורי-תורה בבית-חב"ד, במועדונים ואף בבתים פרטיים. עידוד לימוד התורה. פירסום והסברה עם הדרכה אישית. "רגע של תורה" בטלפון - המחייג מאזין לרעיון בפרשת-השבוע או לסיפור חסידי וכדומה.

  • "מבצע תפילין" - תחנות לזיכוי יהודים במצוות תפילין המופעלות על-ידי מתנדבים. עזרה ברכישת תפילין. השאלת תפילין לנזקקים. בדיקת כשרות התפילין - ללא תשלום. הפצת סיפרות ופעילות הסברתית.

  • "מבצע מזוזה" - ביקורי-בית לקביעת מזוזות ולבדיקת כשרותן, וקבלת מזוזות לבדיקה - ללא תשלום. הפצת סיפרות ופעילות הסברתית בנושא.

  • "מבצע צדקה" - חינוך מבוגרים וילדים לקיים מצווה חשובה זו, המחנכת לאהבת הזולת. חלוקת קופות-צדקה לציבור, כאשר כל אדם מייעד את הכסף הנאסף בקופה למטרות-הצדקה הנראות לו.

  • "מבצע נרות-שבת" - שלטים ברחבי העיר הקוראים לקיום המצווה והמציינים את זמני הדלקת-הנרות. מתן שי למתחילות בהדלקת נרות. ביקורים סדירים בימי שישי במרכזים רפואיים ובבתי-אבות, חלוקת נרות וסיוע בהדלקתם. הפצת עלונים בנושא.

  • "מבצע כשרות" - צוותים מיוחדים של מתנדבים מגיעים לבתים, לפי בקשה, להכשרת המטבח וכליו - אף זאת ללא תשלום. הפצת סיפרות והסברה על חשיבות הכשרות בעם ישראל.

  • "מבצעי-מצוות" נוספים - בתי חב"ד מקיימים פעילות שוטפת להחדרת התודעה בחשיבותן של מצוות עיקריות ביהדות, כמו אלה שהוזכרו לעיל וכן: אהבת-ישראל, חינוך הילדים, החזקת ספרי-יהדות בבית, טהרת-המשפחה וכו'.

  • הרמב"ם היומי - רבבות לומדי תורה וסתם עמך לומדים מדי יום את השיעור היומי בספר "יד החזקה" לרמב"ם. "מטה הרמב"ם היומי" שע"י מרכז צעירי-חב"ד מפיץ מדי שנה את לוח "מורה-השיעור" ללימוד היומי, וכן עלוני הסבר ופרסום להפצת תקנת הלימוד היומי ברמב"ם שתוקנה ע"י כ"ק הרבי מליובאוויטש.
    אחת לשנה נערכת "חגיגה ארצית של סיום הרמב"ם" בהשתתפות כ-10,000 איש.