אנשי חב"ד מקדישים הרבה מזמנם לעידוד כוחות הביטחון והגברת המוראל. בשעה שרבבות משפחות יהודיות סועדות את סעודת הפורים, למשל, בחיק המשפחה - פזורים חסידי חב"ד בבסיסי הצבא, בעמדות שבחזית, בתחנות המשטרה ומשמר הגבול - להביא את שמחת החג גם לאלה שנבצר מהם לחגוג עם משפחותיהם, או ששמחתם הופרה.

בבסיסי צבאבתחנת המשטרהעם אנשי מד"א

 

"חייל - אתה לא לבד!" - בעיתות שחיילי צה"ל נקראים לפעילות בחזית, וכיום כל הארץ חזית, באים אליהם צעירי-חב"ד עם חבילות שי, כוסיות "לחיים", עלוני "תפילת הדרך", ספרוני תהלים, פחיות שתייה וכיו"ב, על מנת לעודד אותם ולהחדיר בהם את התחושה שהם לא לבד; כי הם פועלים בשליחות העם, וכי העם מתפללם להצלחתם, לשלומם ולביטחונם.

"סוכה ולולב לחייל" - ביקור בכל בסיסי צה"ל באמצעות סוכות ניידות, כדי לזכות את החיילים במצוות "ישיבה בסוכה" ובמצוות "ארבעת המינים". חלוקת עלוני הסבר על החג ומצוותיו. שמחה וריקודים ואמירת 'לחיים'.

"אור חנוכה לחייל" - ביקור בכל יחידות צה"ל וחלוקת סופגניות, 'דמי-חנוכה' סמליים וחנוכיות. חגיגות וטכסי הדלקת נרות. חלוקת עלוני הסברה, שמחה ואמירת 'לחיים'.

"משלוח-מנות לחייל" - ביקור בכל בסיסי צה"ל ומתן שקיות "משלוח מנות" לחיילים. הענקת מטבעות לשם קיום מצוות "מתנות לאביונים" במקום. קריאת מגילת אסתר. חלוקת עלוני הסברה, שמחה ואמירת 'לחיים'.

עריכת ערבי הווי והסברה, סיורים, הרצאות וימי-עיון.

פעילות דומה מתקיימת גם בקרב השוטרים, מד"א וכוחות מכבי-האש.