חנוכת הבית

אירוע שבו מציינים כניסה לבית קבע חדש ויכול לציין מגוון דברים, החל מסוג של הודיה, וכלה בסימן דרך עם שאיפות

 ותקוות לעתיד.

 חנוכת בית.jpg

חנוכת בית היא אירוע שבו מציינים כניסה לבית קבע חדש (מושכר או קנוי). האירוע מלווה בסעודה לקרובים ולעניים מוזמנים, ויכול לציין מגוון דברים, החל מסוג של הודיה, תפילות ובקשות שלא תארע כל תקלה בביתו, וכלה בסימן דרך עם שאיפות ותקוות לעתיד.

רמז למנהג נמצא בתורה: בצאת העם למלחמה, היו מכריזים השוטרים: "מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו" (דברים כ ה).

ניתן לחגוג "חנוכת בית" באופן חברתי מלא, וניתן להסתפק גם במעגלים מצומצמים ומשפחתיים יותר. מה חשוב יותר מהמסגרת הוא התוכן שתיצקו לתוך האירוע והקשר של התוכן הזה עם מה שאתם מאחלים ומייחלים לעצמכם בעתיד.

 לקבלת הדרכה בנושא ולפרטים נוספים פנה אל בית חב"ד בסביבת מגוריך. 

לרשימת בתי חב"ד בקריות הקש כאן