בית ספר חב"ד יסודי - בנות

מנהלת: גב' מרים דרוקמן

כתובת: רח' אריה לוין 3