בית התמחוי - קרית ים א'

אחראי: ברוך אוירכמן

כתובת: רח' ביאליק 19 קרית ים 

 מפה - בית תמחוי