בית ספר חב"ד תיכון - בנות

מנהלת: גב' גולדברג

כתובת: רח' אריה לוין 4 קרית שמואל