מתוך האתר ChabadKrayot.org.il

בית ספר חב"ד תיכון - בנות

בית ספר חב"ד תיכון - בנות

 דוא"ל

בית ספר חב"ד תיכון - בנות

מנהלת: גב' גולדברג

כתובת: רח' אריה לוין 4 קרית שמואל

 דוא"ל