מתוך האתר ChabadKrayot.org.il

בית ספר חב"ד יסודי - בנות

בית ספר חב"ד יסודי - בנות

 דוא"ל

בית ספר חב"ד יסודי - בנות

מנהלת: גב' מרים דרוקמן

כתובת: רח' אריה לוין 3

 דוא"ל