מתוך האתר ChabadKrayot.org.il

קרית שמואל

קרית שמואל

 דוא"ל
מנהל: הרב יוסף פיזם

כתובת: אריה לוין 1
מנהלת: גב' מרים דרוקמן

כתובת: רח' אריה לוין 3
מנהלת: גב' גולדברג

כתובת: רח' אריה לוין 4 קרית שמואל
 דוא"ל