מתוך האתר ChabadKrayot.org.il

קרית חיים

קרית חיים

 דוא"ל
מנהל: הרב לוי אוירכמן

כתובת: רח' אח"י אילת 41

טלפון: 077-5546005 נייד: 052-4239-724

מנהל: הרב ישראל קוט

טלפון: 054-942-5051
 דוא"ל